Elumis 105 OD

46.00199.00

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο

Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από το φυσικό κατάστημα.

Εκκαθάριση

Περιγραφή

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Σύνθεση:
7,5% mesotrione
3% nicosulfuron
Χημική Ομάδα:
Τρικετόνες, Πυριμιδινυλσουλφονυλουρία
Αριθμός Έγκρισης:
7945
Μορφή: OD (Ελαιώδες Εναιώρημα)

Τρόπος Δράσης:
Το ELUMIS 105 OD, είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο που μετακινείται ανοδικά και καθοδικά μέσα στο φυτό. Τα ζιζάνια απορροφούν το ζιζανιοκτόνο από τα φύλλα τους βλαστούς και τις ρίζες και σταματούν την ανάπτυξή τους σύντομα μετά την εφαρμογή. Το mesotrione παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της πλαστοκινόνης και των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD. To nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού.

Ταυτότητα Προϊόντος
Το Elumis είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση, η οποία παρέχει ένα έτοιμο μίγμα δύο δραστικών, με το μεγαλύτερο φάσμα δράσης, για τον μεταφυτρωτικό έλεγχο των σημαντικότερων ζιζανίων, αγρωστωδών και πλατύφυλλων, ετήσιων και πολυετών, κάνοντας έτσι πιο εύκολη την διαχείριση των ζιζανίων στο καλαμπόκι

Το Elumis 105 OD είναι το μοναδικό ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού, που εξασφαλίζει καθολικό έλεγχο αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων, ετήσιων αλλά και πολυετών, με ένα μόνο πέρασμα

Aπλά

  • Έτοιμο μίγμα

Δεν χρειάζεται να προσθέσεις τίποτε άλλο

Εύκολα

  • Μεγάλο παράθυρο εφαρμογής
  • Καλύπτει όλα τα
  • κύρια ζιζάνια της Ελλάδας

Αποτελεσματικά

  • Εξαιρετικός έλεγχος σε στενόφυλλα και πλατύφυλλα ζιζάνια
  • Αποτελεσματικό και στον βέλιουρα
  • Καίει τα ζιζάνια σε βάθος αφήνοντας το χωράφι καθαρό
  • Απορροφάται ταχύτατα από τα φύλλα Δρα και από τα φύλλα και από το έδαφος

H ολοκληρωμένη λύση για κορυφαίο αποτέλεσμα

Μεταφυτρωτική εφαρμογή του Elumis στη δοσολογία των 150 ml ανά στρ.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του καλαμποκιού που έχει ψεκαστεί με το elumis, συνίσταται να περάσουν από 4 εβδομάδες από τον ψεκασμό και να πραγματοποιηθεί όργωμα πριν την επανασπορά. Μπορεί να γίνει επανασπορά του καλαμποκιού. Σε περίπτωση αμε

Δηλώσεις Επικινδυνότητας
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Δηλώσεις Προφύλαξης
Ρ102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501: Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Συμβουλές εφαρμογής
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
Ανακινείστε καλά την φιάλη του προϊόντος πριν την ανοίξετε. Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού μέχρι τη μέση με νερό, κατόπιν προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και αναδεύστε καλά καθ’όσον συμπληρώνετε το ψεκαστικό διάλυμα με το υπόλοιπο νερό.
Τρόπος εφαρμογής
Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-40 λτ ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας με πίεση 1,5-3 bar και απόσταση της ψεκαστικής ράβδου από το έδαφος 40-50 εκ. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Χρονική σταθερότητα
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία από -10 C έως 35 C.

Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται μόνο από επαγγελματίες χρήστες.
Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Χρήση

Επαγγελματική

Δραστική ουσία

mesotrione, nicosulfuron

Μορφή

Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)

Size

1lt, 5lt

Τρόπος Εφαρμογής

Με ψεκασμό

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Elumis 105 OD”

4 × 4 =

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ