Βιολογικό Εντομοκτόνο Laser 48SC 50ml

37.50

Φυσικής προέλευσης εντομοκτόνο με δράση απο επαφής και στομάχου κατά εντόμων των τάξεων: λεπιδόπτερα, Δίπτερα, Σιφωνάπτερα, Θυσανόπτερα και κάποια Κολεόπτερα.

Η δραστική ουσία Spinosad δρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς ακετυλοχολίνης, προκαλώντας την παρατεταμένη ενεργοποίηση τους, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης.

Το προϊόν είναι εγκεκριμένο για χρήση στην βιολογική γεωργία.

Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από το φυσικό κατάστημα.

Περιγραφή

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

Φάσμα δράσης:

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας των μήλων Cydia pomonella, και της
Νάρκης των γιγαρτοκάρπων Lithocolletis blancardella.
Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις
και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Δόση: 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100-125
λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

** Αχλαδιά: Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Αχλαδιάς Cacopsylla pyri:
Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Δόση: 30-35 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100-125 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά): Για την καταπολέμηση του Βλαστορύκτη της ροδακινιάς Anarsia
lineatella:
Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Πυρηνόκαρπα [Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά (Χρήσεις ήσσονος σημασίας )]:
Για την καταπολέμηση του εντόμου Drosophila suzukii.
Ψεκασμοί φυλλώματος.
Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Δόση: 20 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 2

Αμπέλι: Για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας Lobesia botrana:
H εφαρμογή στη 2η και στην 3η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου και επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
Δόση: 10-15 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-120 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4

Για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας Frankliniella occidentalis:
H εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί και επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες.
Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4.

Για την καταπολέμηση του εντόμου Drosophila suzukii (Χρήση ήσσονος σημασίας ). Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε
περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-
14 ημέρες.
Δόση: 20 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 3

Τομάτα (Υπαίθρου-Θερμοκηπίου)***: Για την καταπολέμηση του Φυλλορύκτη Liriomyza spp:
H εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.
Δόση: 50-75 κ.εκ./100 λίτρα νερού (θερμοκήπιο) και 50 κ.εκ./100 λίτρα νερού (ύπαιθρο).
Ψεκαστικό υγρό 50-150 λίτρα/στρέμμα για τις τομάτες θερμοκηπίου, και 50-60 λίτρα/στρέμμα για υπαίθριες τομάτες.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Για την καταπολέμηση της Spodoptera spp.
Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και
επαναλαμβάνεται αν χρειαστεί μετά από 7-10 ημέρες.
Δόση: 25-30 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:3.

Για την καταπολέμηση της Tuta absoluta****.
Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών
προσβολής και επαναλαμβάνεται αν χρειαστεί μετά από 10 ημέρες.
Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού (max 25 κ.εκ/στρέμμα) και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες.

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι και Φράουλα (θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας Frankliniella occidentalis.
H εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (1-2 στη φράουλα) (κινητών μορφών) / άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες (στο αγγούρι 7-10 ημέρες). Δόση: 20-25 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-150 λίτρα/στρέμμα για την Τομάτα και 50-100 λίτρα/στρέμμα για την Πιπεριά, την Μελιτζάνα, το Αγγούρι και τη Φράουλα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Φράουλα (θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του εντόμου Drosophila suzukii (Χρήση ήσσονος σημασίας ).
Ψεκασμοί φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Δόση: 20 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Πατάτα: Για την καταπολέμηση του δορυφόρου Leptinotarsa decemlineata:
H εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.
Δόση: 5 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Πιπεριά (Θερμοκηπίου-Υπαίθρου): Για την καταπολέμηση του Φυλλορύκτη Liriomyza spp:
H εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.
Δόση: 50-75 κ.εκ./100 λίτρα νερού (θερμοκήπιο) και 50 κ.εκ./100 λίτρα νερού (ύπαιθρο). Ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα για τις πιπεριές θερμοκηπίου και 50-60 λίτρα/στρέμμα για υπαίθριες πιπεριές.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Βαμβάκι: Για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού Helicoverpa armigera:
H εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.
Δόση: 15-20 κ.εκ./στρέμμα και ψεκαστικό υγρό 50-80 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

Φιστικιά (Χρήση ήσσονος σημασίας ): Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Φιστικιάς Agonoscena sp.:
Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα και επανάληψη 14-21 ημέρες μετά.
Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 3.

Για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας Frankliniella occidentalis:
H εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί και επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες.
Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 4.

Για την καταπολέμηση του εντόμου Drosophila suzukii (Χρήση ήσσονος σημασίας ).
Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Δόση: 20 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: 3.

Σπανάκι (Χρήση ήσσονος σημασίας ): Για την καταπολέμηση του κοινού θρίπα Thrips tabaci και του θρίπα της Καλιφόρνιας Frankliniella occidentalis.
Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων και επανάληψη, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.
Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 3.

Ρόκα, Σαλάτα θερμοκηπίου γαλλική (Lactuca sativa var. Capitata) (Χρήση ήσσονος σημασίας ): Για την καταπολέμηση του θρίπα της Καλιφόρνιας Frankliniella occidentalis:
Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.
Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 3

Φοινικοειδή (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου Paysandisia archon. Εφαρμογή στο μέγιστο των πτήσεων του εντόμου και πριν την εγκατάσταση της προσβολής. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες εφ’ όσον συνεχίζονται συλλήψεις του εντόμου. Ο ψεκασμός πρέπει να κατευθύνεται στη στεφάνη/κορυφαίο τμήμα του κορμού (0,5 έως 1 μέτρο από την κορυφαία περιοχή), που είναι η προτιμώμενη περιοχή αναπαραγωγής του θηλυκού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο.
Δόση: 75 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο:2.

Σμέουρο (Θ), Βατόμουρο (Θ), Μύρτιλλο (Θ) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας ): Για την καταπολέμηση του εντόμου Drosophila suzukii. Ψεκασμοί φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Δόση: 20 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 2.

Μαρούλι (Υ/Θ) (Χρήση ήσσονος σημασίας ): Για την καταπολέμηση Προνυμφών Λεπιδόπτερων (Heliothis
armigera):
Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.
Δόση: 20-25 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 2

Αντίδι (Υ/Θ), Παντζάρι (Φύλλωμα) (Υ/Θ) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας ): Για την καταπολέμηση Προνυμφών Λεπιδόπτερων (Heliothis armigera, Spodoptera sp.):
Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.
Δόση: 20-25 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 3.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

  • Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρησης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων- στόχων σε χαμηλά επίπεδα.
  • Επεμβάσεις με LASER 480 SC νωρίς, όταν ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
  • Πλήρη κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) με το ψεκαστικό υγρό.
  • Εφαρμογή των εγκεκριμένων δόσεων και όχι μικρότερων.
  • Έως δύο (2) εφαρμογές ανά γενεά του κάθε εντόμου-στόχου και εναλλαγή για την επόμενη γενεά με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14025/13.05.2008

Για περισσότερρες πληροφορίες ΕΔΩ

Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.070 kg
Χρήση

Επαγγελματική

Μορφή

Εναιωρήματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (SC)

Δραστική ουσία

Spinosad 48%

Τρόπος Εφαρμογής

Με ψεκασμό

Size

50ml

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Βιολογικό Εντομοκτόνο Laser 48SC 50ml”

one + 4 =

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ